Fremmede arter

Introduserte arter, fremmed organisme, invaderende arter

Organismer som ikke hører til noen arte eller bestand som forekommer naturlig på stedet.