Friluftsliv

Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.