Fritidsbolig

Bolig man ikke har som fast bopel, men brukes i rekreasjonsøyemed. Mange hytter er å regne som fritidsboliger.