Fulldyrking

Fulldyrka jord

Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster og eng som kan fornyes ved pløying.