GI-standarden

Geointegrasjonsstandarden

Felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks/ arkivsystemer i offentlig sektor.