GWP

Forkortelse for global warming potential - globale oppvarmingspotensialer. Et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren. GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til effekten av CO2 over en valgt tidshorisont, gjerne mellom 20 og 500 år, og benyttes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter. Kilde: Store norske leksikon.