Gårdsnavn

Felles navn for et helt gårdsnummer, jamfør § 8 i lov om stadnamn, og om bruksnavn.