Geologisk mangfold

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem.

Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap. Geologisk mangfold er også vår geologiske arv, i betydningen steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.