Gjødslingsplan

Gjødselplan

Plan for tilpasset og balansert gjødsling for å få gode avlinger av høy kvalitet, uten tilførsel av mer næring enn hva plantene trenger, slik at ikke næringen skal gå tapt til omgivelsene og føre til forurensning.