Gjødslingsplanlegging

Gjødselplanlegging

Planlegging av tilpasset og balansert gjødsling for å få gode avlinger av høy kvalitet, uten tilførsel av mer næring enn hva plantene trenger, slik at ikke næringen går tapt til omgivelsene og fører til forurensning.