Gråvann

Gråvatn

Den delen av det sanitære avløpsvannet som ikke består av klosettavløp.