Grøn sone

Grønn sone

Avmerking på plankartet av stille område som kommunen ynskjer å ta vare på. Dei tilrådde støygrensene for grøne område finst i retningslinja for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Kilde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.