Grunnboken

Grunnbok, grunnboka

Register over rettigheter i fast eiendom. Den beskriver hjemmelsopplysninger, pengeheftelser, servitutter og grunndata, både eksisterende og historiske opplysninger.