Grunnkrets

En kommune er delt inn i flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet som Statistisk sentralbyrå fører statistikk for. Grunnkrets består av fire siffer og et navn. De to første sifrene angir delområde, og de to siste grunnkrets.