Gruntvannsområder

omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp. Kilde: Ramsar-konvensjonen