Gul sone

Støy: Avmerking på plankartet av vurderingssone der støysensitiv busetnad kan byggjast dersom tiltak for å minske støyen gjev tilfredsstillande forhold. Kilde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

Luft: En vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.