HFK

Forkortelse for hydrofluorkarbon. Organiske forbindelser av hydrogen, karbon og fluor. Hydrofluorkarboner er kraftige klimagasser.