Hav og kyst

Havområder, marine områder i kystsonen samt overgangen fra sjø til land.