Hjemmelshaver

Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet, er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. For eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er registrert i grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret.