Hytte

Koie

En bygning som er oppført for å kunne overnatte i over et kortere tidsrom, opprinnelig som en sesongbolig eller en «arbeiderbolig» i et område det ellers ville ta for lang tid å komme til og fra for å jobbe. Mindre hytter ble også oppført for å varme seg i. I dag forbinder imidlertid folk flest gjerne hytter med ferieboliger. Fra lavtysk «lite/fattigslig hus».

Flere bruker begrepet hytte også om store fritidsboliger, selv om disse faller utenfor den egentlige definisjonen på hytte.