Influensområdet

Det totale området som blir påvirket av virksomhetens aktivitet for eksempel av støy, støv, avrenning, økt trafikk mv.