Innløsing

Innløysing, innløsning

Salg eller annan overdraging av grunneigarretter. Innløsning gir grunneier rett til å kreve ekspropriasjonssak satt i gang straks og fraviker hovedprinsippet i plan- og bygningsloven § 16-7 om at kommunen kan velge ekspropriasjonstidspunkt.