Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Jordvanning

Vanning for å fremme plantevekst

Jordvern

Å ta vare på jordbruksarealet til landbruket.