Jordvern

Å ta vare på jordbruksarealet til landbruket.