KFK

Klorfluorkarboner. En gruppe stabile, organiske forbindelser med evne til å ødelegge ozonlaget. KFK har også meget sterk drivhuseffekt.