KOF

Kjemisk oksygenforbruk, viser hvor mye oksygen som går med til kjemisk nedbrytning. KOF angir dermed mengden kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved å tilsette en kjent mengde oksidasjonsmiddel.