KOSTRA

Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet.