KRÅD

Det kriminalitetsforebyggende råd. Regjeringens spesialorgan i spørsmål om forebygging av kriminalitet.