KS

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.