Kjøpesenter

Detaljhandel i bygningsmessige einingar og bygningskompleks som etablerast, vert drivne som eller synast vere ei eining, og utsal som krev kunde- og medlemskort for å få tilgang.

Daglegvareforretningar er å oppfatte som kjøpesenter i denne samanhengen. Det same er varehus som omset ei eller fleire varegrupper. Som kjøpesenter reknar ein òg handelsverksemd som er lokalisert i fleire einingar innanfor eit område som for eksempel en handelspark.