Klimatilpasning

Klimatilpassingstiltak, klimatilpasning

Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene.