Klopp

En klopp er en eller flere trestammer eller steinheller lagt tvers over et vannløp eller en myr.