Kommunal planstrategi

Verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Strategien skal vurderes i hver valgperiode. Planstrategien er ikke en plan etter plan- og bygningsloven. Planstrategi er regulert i plan- og bygningsloven kapittel 10.