Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunens strategiske og langsiktige planleggingsverktøy. Bør beskrive overordnede mål for både kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen.  En del av kommuneplanen etter plan- og bygningsloven § 11-2.