Konsekvensutredning

KU

En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan får vesentlige virkninger for miljø og samfunn.