Konvensjonelle biodrivstoff

Konvensjonelle biodrivstoff er drivstoff som produseres av landbruksvekster.