Kulturmiljø

Et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljøer kan for eksempel være en bydel, et gårdstun og landskapet rundt, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kilde: Riksantikvaren.