Kulturminne under vatn

Er mest skipsvrak og båtfunn, men det kan òg vere restar etter den marine infrastrukturen. Eksempel på dette er ankerplassar, ballastplassar, seglingsmerke, uthamner og spor etter fangst og fiske. Kilde: Riksantikvaren.