Kvotejakt

Ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 9 og naturmangfoldloven § 16. Gjelder for tiden gaupe. Kilde: Rovviltforskriften.