kogen-anlegg

Kogen-anlegg, også kalt kraftvarmeverk, er et produksjonsverk som leverer både elektrisk og termisk energi