LCA

Forkortelse for life cycle assessment, som betyr livsløpsvurdering eller livsløpsanalyse. En prosess som evaluerer miljøbelastningene assosiert med et produktsystem eller aktivitet.