LPG

Forkortelsen for Liquefied Petroleum Gas og betyr gass som er flytende under trykk. Bedre kjent som propan.