LULUCF

Forkortelse for Land use, land-use change and forestry (arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk). Uttrykket brukes i internasjonale klimaforhandlinger om karbonbinding og frigivelse av karbon til atmosfæren som følge av menneskeskapte endringer i vegetasjonsdekket. Kilde: Wikipedia.