Loft

Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 meter i en bredde på minst 0,6 meter. Loftsarealet måles til 0,6 meter utenfor høyde på minst 1,9 meter.