Lokalt naturlig bakgrunnsnivå

Lokale bakgrunnsnivået

Naturlig forekommende konsentrasjon av tungmetaller i et gitt område. Dette vil kunne være høyere enn normverdi for forurenset grunn. Området skal likevel ikke anses som forurenset. Kilde: forurensningsforskriften § 2-3 a)