Luftkvalitetssone

Nasjonal inndeling for måling og rapportering av luftkvalitet i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 7.