Luftsonekart

Et kart som viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse; delt i ”gul sone” og ”rød sone”.