Målenetteier

Eier av måleinstrument og målenettverk til luftkvalitetsmålinger. Dette er som regel anleggseier i form av kommuner, Statens vegvesen og industribedrifter.