Målenettoperatør

Ansvarlige for drift og vedlikehold av målestasjoner for luftkvalitet, samt kvalitetskontroll, nødvendig skalering og dataoverføring. Operatør er som regel målenetteier eller innleid konsulent.