Manuskart

I arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder kan det være praktisk å jobbe med en papirversjon av et kart for å tegne inn friluftslivsområder. I prosessen, eller når arbeidet er ferdigstilt, så digitaliseres kartet av en person i kommunen som behersker GIS.